INFOMOMENT


Wil je meer te weten komen over Arkades?

Schrijf je dan in voor een van onze infomomenten!


We lichten dan onze werking toe waarbij je kennis kan maken met ons uniek curriculum dat zorgt voor cognitieve uitdaging en waarbij er tegelijk sterk ingezet wordt op het zijnsluik (emotionele groei & welzijn). Daarnaast kan je kennis maken met onze leerkrachten. Er zijn ook altijd ouders aanwezig met wie je ervaringen kan delen en aan wie je vragen kan stellen.INFOMOMENT

29 augustus 2024 om 18.00 u

Je bent welkom om een kijkje te komen nemen op onze school.


We vertellen over onze werking

en je kan al je vragen stellen aan leerkrachten, directie en ouders.

KIJKDAG


Op een kijkdag kan je - samen met de kinderen - van onze school komen proeven.

Je kan een kijkje nemen in de klassen en je laten rondleiden door onze leerlingen en leerkrachten.


KIJKDAG

maart 2025 (datum volgt)

Wil je Arkades eens op een andere manier leren kennen?


Ontmoet andere ouders en leerlingen, snuif de gezellige sfeer op

en ontdek wat wij te bieden hebben!
IS EEN IQ-TEST NOODZAKELIJK?
Het antwoord op deze vraag is duidelijk: neen!


Hoogbegaafd zijn is meer dan het hebben van een IQ van 130. Het gaat om een manier van zijn die van invloed is op vele facetten van het leven. Binnen onze kijk op hoogbegaafdheid staat het zijnsluik van een hoogbegaafde leerling dan ook op gelijke hoogte met het cognitieve luik.


Een IQ-test is bovendien slechts een momentopname waarvan de resultaten door veel factoren beïnvloed worden. Faalangst, onderpresteren, depressieve gevoelens maar ook honger of dorst kunnen de resultaten negatief beïnvloeden. Wij zullen ouders dan ook niet zo maar afraden om hun kind naar Arkades te sturen wanneer hun kind bv. een score van 120 behaalde op een IQ-test.


Samen met ouders in overleg gaan om na te gaan of Arkades een passende school is voor hun kind, vinden wij dan ook veel zinvoller dan het kunnen voorleggen van een IQ-test. Daarom hechten wij ook zoveel belang aan het intakegesprek dat steeds aan een inschrijving vooraf gaat.

 WIL JE GRAAG EEN INTAKEGESPREK?Vraag jouw intakegesprek aan via een mail naar directie.herentals@bsarkades.be.

Tijdens dit intakegesprek gaan we met de ouders graag in gesprek

om de behoeften van elk kind goed te begrijpen.