SAMEN SCHOOL MAKEN

Daar gaan we voor bij Arkades.


Als team werken we vanuit onze eigen expertises en talenten. Maar we kunnen het niet alleen. Onze school zet in op een educatieve kruisbestuiving waarin kinderen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners en andere partners samen school maken. Ouders en grootouders gaan mee op uitstap, begeleiden een keuzevak of komen vertellen over hun beroep. We gaan op bezoek bij bedrijven in de buurt en doen activiteiten samen met de mensen van het wijkcentrum naast onze school. Vele helpende handen staan klaar tijdens onze naschoolse activiteiten.


Als je van elkaar leert, leer je zoveel meer. Dit brengen we dagelijks in de praktijk. De kinderen stellen plusprojecten voor aan de klas, volgens hun eigen interesse. Oudere leerlingen lezen voor bij de kleuters. Tijdens de klassenraad geven we elkaar feedback zodat we nog beter met elkaar leren omgaan.


Ontdek onze partners hieronder en lees meer

over de meerwaarde die zij brengen voor onze school. 

We merken thuis dat onze zoon veel rustiger is.

Hij is terug opgewekt, komt goedgezind van school.

Wat een verschil tegenover eind december.

We herkennen ons kind terug.


We zijn heel blij dat we voor Arkades gekozen hebben!

Inge en Tom, ouders van C.

(derde leerjaar)

TEAM

Het leerkrachtenteam van Arkades staat bekend om zijn enorme flexibiliteit. Het team staat paraat om mee na te denken, samen te werken en oplossingen te bedenken.We werken vanuit onze eigen talenten. Zo kan je kind bijvoorbeeld filosofie krijgen van een andere leerkracht dan de klasleerkracht.


We bouwen expertise op door bij elkaar te gaan kijken, klasdoorbrekend te werken en nascholingen te volgen.


KINDEREN

Door de kleinschaligheid van de school overheerst het persoonlijke en familiale karakter.


Alle kinderen kennen elkaar, ouders spreken elkaar aan aan de schoolpoort, de leerkrachten kennen élk kind op onze school. Vanaf de kleuterschool hebben kinderen inbreng in hun eigen leerproces, in de projecten en de invulling ervan. We versterken de executieve functies door activiteiten binnen en buiten de klas.

OUDERS

Wat onze school zo bijzonder maakt is de nauwe samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Leerkrachten zijn bereikbaar om te luisteren en mee na te denken.Ouders en grootouders zijn welkom voor zowel schoolse als naschoolse activiteiten. Meegaan op uitstap, proeven van een yogales of een keuzevak begeleiden, maar ook een gezellige babbel op de Halloweenavond of een drankje op ons leerfestival: samen is zoveel leuker dan alleen.

SCHOOLRAAD

De schoolraad bestaat uit ouders, leerkrachten, directie, bestuursleden van de scholengroep en externen.


Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die het personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid,...


De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

VRIENDEN VAN ARKADES

Vrienden van Arkades Herentals (onze ouderraad) wil de kinderen, ouders, directie en leerkrachten dichter bij elkaar brengen.


Deze enthousiaste ouders organiseren activiteiten om de school financieel te steunen en om zo een nóg fijnere schoolomgeving te creëren. Zo verkochten ze wafels, zamelden ze kleding in, maakten ze schoolkalenders, en nog veel meer.


Met deze centen kopen we materialen aan en zorgen we voor extra's tijdens onze projectdagen.

DE BUURT

We leren onze buren kennen aan de hand van een trick-or-treatwandeling, een inzamelactie of een bedrijfsbezoek. We oefenen hier ook onze vaardigheden in het verkeer. Achter onze school ligt het wijkcentrum van Zewopa. Zewopa staat voor ‘inclusief leven en wonen in de samenleving voor personen met een beperking’. Elke maand gaat hier een klas naartoe. We doen leerrijke activiteiten samen met de bewoners. Zo leren we al vanaf de jongste kleuters omgaan met diversiteit.

CLB

Als er tijdens de onderwijsloopbaan van je kind problemen opduiken, staan de mensen van het CLB klaar om te helpen.Of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes, samen zoeken we naar oplossingen.Het CLB is een belangrijke partner om onze leerlingen te helpen begeleiden. Hun expertise is van onschatbare waarde.

ONDERSTEUNINGSNETWERK

Het ON ondersteunt scholen bij de begeleiding van leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs.Hiervoor gaan ze aan de slag met zowel de leerling als de leerkrachten,
het team en de school om tot systeemversterking te komen.


Samen met het CLB, de ouders en eventuele externen vormen we een netwerk waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.
 

STUDENTEN

Op onze school zijn studenten meer dan welkom. Ze krijgen uitdagende kansen om te leren en om te proeven van onze unieke schoolwerking.


In het verleden hebben we al studenten begeleid vanuit verschillende richtingen: lerarenopleiding, ergotherapie, toegepaste psychologie, orthopedagogie, maatschappelijk werk, communicatie, Erasmusstudenten,...


Zij leren van ons, maar wij leren ook heel vaak van hen.

CULTUURPARTNERS

Dankzij DynamoProject mochten we in de kleuterschool een muzikaal project van 7 weken uitwerken om leerkrachten de tools aan te reiken om op een andere manier met muziek aan de slag te gaan.


In de lagere school loopt er momenteel via Kunstkuur een project van 3 schooljaren waarbij we muziek integreren in andere vakken.


We snuiven cultuur op door bezoeken aan theater, uitstappen naar musea en de bibliotheek, een wandeling over de lokale markt,...


EXTERNEN

Ons team staat klaar om in gesprek te gaan met therapeuten van een bepaald kind. We proberen de neuzen in dezelfde richting te krijgen over de aanpak of strategie.Daardoor zijn deze externen cruciaal bij de begeleiding van kinderen, maar ook bij oudergesprekken.Onze school krijgt ondersteuning van specialisten in meer- en hoogbegaafdheid. MILIEUPARTNERS

We dragen zorg voor onze buurt door maandelijke poets- en opruimacties te organiseren. We nemen deel aan Operatie Proper van Mooimakers.


We leren onze kinderen sorteren en  hun steentje bij te dragen aan recyclage. Dit doen we door drie keer per schooljaar acties te organiseren om lege batterijen, inktpatronen, oude gsm's, elektriciteitskabels en kledij in te zamelen.


Hiervoor krijgen we punten of een extra centje. Daarmee sparen we voor educatieve materialen.