SNELLE DENKERSWelke kinderen gedijen goed in onze school?


Arkades basisschool is opgericht om tegemoet te komen aan de onderwijs- en begeleidingsnoden van meer- en hoogbegaafde leerlingen. De school richt zich hierbij tot kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar die nood hebben aan een meer uitdagend en aangepast lesaanbod.Herkent je je kind in onderstaande zaken? Dan kan VBS Arkades het verschil maken:


 • de leerling hoeft zich niet in te zetten, doet dat doorgaans ook niet, maar presteert wel
 • de leerling is al versneld en zou dat qua niveau (bijna) weer moeten
 • de school spreekt over versnellen, maar ouders/kind zien dit niet zitten
 • de behoefte aan uitdaging en/ of ontwikkelingsgelijken is groter dan school kan bieden
 • de leerling is zo snel door de leerstof heen dat de leerkracht moeite heeft om hem/haar bezig te houden
 • welbevinden van de leerling is in gevaar


Bij VBS Arkades kunnen kinderen floreren die:


 • graag uitgedaagd worden
 • graag projectmatig werken in grotere gehelen
 • hun persoonlijke ontwikkeling als startpunt tot leren zien
 • soms nood hebben aan één op één werken
 • graag vertoeven bij ontwikkelingsgelijken
 • graag eigen interesses delen


 

Ook voor peuters en kleuters


Ook hoogbegaafde kleuters of kleuters met een algemene ontwikkelingsvoorsprong kunnen op Arkades genieten van onderwijs op maat.


Reeds op deze jonge leeftijd verschilt de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde kleuters al grondig van die van hun leeftijdsgenootjes.

Hoe sneller een kind op zijn/haar niveau les krijgt, hoe kleiner de kans dat een kind faalangst, schoolmoeheid of psychosomatische klachten ontwikkelt. Dit geldt ook voor kleuters.


We werken in kleine klassen van maximum 16 kleuters zodat er de nodige tijd en ruimte voorzien kan worden om te experimenteren, te filosoferen, te onderzoeken, uitstappen te maken en te leren.


De kleuterleerkracht fungeert als coach van de kleuters en zet in op de ontwikkelingsnoden van elk van hen.

Onze kleuterwerking is zo opgezet dat deze voor een vlotte doorstroming zorgt naar onze lagere schoolwerking.


Twijfel je als ouder of je peuter/kleuter goed zou gedijen op onze school? Bekijk dan even onderstaande vragen. Is het antwoord op de meeste vragen “ja”, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school om te bekijken wat wij voor jullie zoon/dochter kunnen betekenen.