Op Arkades vertrekken we vanuit de zone van naaste ontwikkeling van het kind. We stimuleren de kinderen om stap voor stap te leren, op hun eigen tempo.

We zetten hun groeikansen centraal door:

 • de kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten leren.

 • ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen.

 • hen te helpen hun zelfvertrouwen te ontwikkelen.

 • hen te laten voelen dat ze controle hebben over hun eigen leerproces. 


Door projectmatig te werken bieden wij uitdagend onderwijs aan waarbij wij het leerplezier, de leerwinst en de motivatie bij kinderen optimaliseren.

Dit doen we door:

 • de wereld met alle zintuigen te ervaren.
 • de 21ste-eeuwse vaardigheden te stimuleren.
 • het creatief denkvermogen aan te spreken.


Ons lesaanbod is gericht op:

 • de ontwikkeling van de sociale vaardigheden waarbij de leerlingen een

  reflectief onderzoekende houding aannemen.

 • de vorming van een eigen culturele identiteit.

 • de ontwikkeling van executieve functies en vaardigheden.

 • de opbouw van veerkracht.

 • het verleggen van eigen grenzen en het ontdekken van eigen mogelijkheden.


De totaalontwikkeling van het kind is de basis van ons onderwijscurriculum. Door in te spelen op het cognitieve en het zijnsluik ontplooien de leerlingen zich tot zelfstandige, tevreden en kritisch denkende jongvolwassenen met de nodige dosis (zelf)respect, (zelf)waardering en (zelf)vertrouwen.


Het optimaliseren van de leerontwikkeling van de leerling wordt gedragen door het voltallige team. Leerkrachten worden in hun kracht gezet en hierbij maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. Het inzetten van expertleerkrachten en een stabiele samenwerking met externe partners dragen bij tot een positieve leeromgeving.