EXTRA TROEVEN

Bovenop ons uniek curriculum heeft VBS Arkades

nog heel wat andere zaken te bieden. 

LEERKRACHTEN MET EXPERTISE


De leerkrachten bouwen expertise op door bij elkaar te gaan kijken, klasdoorbrekend te werken en nascholingen te volgen.


Onze school krijgt ondersteuning van specialisten in meer- en hoogbegaafdheid.ONTWIKKELINGSGELIJKEN


Door met kinderen om te gaan die op hetzelfde denkniveau zitten, ervaar je zowel erkenning als herkenning. Je bent niet alleen! 


Op onze school komen kinderen vaak 'thuis'. Ze mogen zichzelf zijn en kunnen leren op hun eigen tempo. 


POSITIEF LEERKLIMAATWe werken volgens de taxonomie van Bloom, waarmee de kinderen op verschillende denkniveaus kunnen leren. Ze leren met denksleutels in de zone van de naaste ontwikkeling. We differentiëren zodat de lat voor elk kind op het juiste niveau ligt. 


Onze kleuters leren spelenderwijs en ontdekken de wereld, rekening houdend met hun cognitieve honger en hun persoonlijk ontwikkelingstempo.

Kinderen timmeren zelf hun timmertafel, maken vetbollen voor de vogels of kopen iets lekkers tijdens een uitstap naar de markt.

KLEINE KLASSEN


Onze kinderen leren in een kleine groep. Zo geven we de kinderen een persoonlijke aanpak en krijgen ze de aandacht die ze vragen maar ook écht nodig hebben.

PERSOONLIJKE SFEERElk kind wordt gezien. Omdat we een kleine school zijn kennen leerkrachten en leerlingen niet alleen van ziens maar ook bij naam en wie ze zijn. Leerkrachten doen regelmatig kindgesprekken waarin leerlingen zich laten horen. We werken persoonsgericht en zorgen zo voor een veilige omgeving.

ZORGWij kiezen er als school zeer bewust voor om een uitgebreide zorg aan te bieden vanuit de klasleerkracht.  Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de situatie van elk individu en om elk kind een zo vlotte en aangenaam mogelijke schoolloopbaan te laten verlopen, werkt de klasleerkracht nauw samen met de zorgcoördinator, directie, CLB en ouders.

Zorg richt zich zowel naar onder (remediëring) als naar boven (plusprojecten) toe en zowel op cognitief (rekenen, taal,...) als sociaal-emotioneel vlak (faalangst, weerbaarheid,...).

PROJECTWERKING


Arkades staat voor actief leren. Het kan dan ook niet anders dan dat we regelmatig onze nieuwsgierige schoenen aantrekken en op pad gaan. We streven ernaar om per project zeker één keer op uitstap te gaan. Op deze manier proberen we onze projecten te verdiepen en te ervaren met al onze zintuigen. 

Ook in onze klaswerking staat actief leren centraal. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat onze kinderen na hun schoolcarrière op Arkades klaar zijn om mee te draaien in het leven van de middelbare school. Binnen onze school hebben we dan ook een mooie lijn uitgewerkt die hieraan tegemoet komt.  Van onze jongste kinderen die dagelijks actief de wereld ontdekken naar onze oudste kinderen die een goede combinatie krijgen van actief leren  en ook de nodige werk- en leervaardigheden ontwikkelen. Zo hebben onze kinderen voldoende handvaten om zich een weg te banen als student.  

 

PLUSPROJECTEN


Elk kind krijgt de kans om tijdens het vak project aan een plusproject te werken. Hier gaan ze dieper of meer verrijkend op het thema in. Kinderen kunnen op deze manier hun talenten tonen. De leerkracht kan bijsturen waar nodig en de executieve vaardigheden mee ondersteunen. 

BEWEGING


Beweging doet kinderen ontwikkelen, maakt ze sterk en weerbaar. Ook kan beweging een grote rol spelen bij het automatiseren van leerstof. Spelenderwijs gaan kinderen bewegingen ervaren om te bewaren.  We hebben aandacht voor de reflexen, lateralisatie, evenwicht,...,

In Arkades bieden we, in de lagere school, naast de sportlessen ook elke week een half uur extra motoriek aan met oefeningen geïnspireerd uit bodymap, INPP en yoga. Ook bewegingstussendoortjes en -hoeken worden in de lessen geïntegreerd. 

Ook in onze kleuterklas staat beweging centraal. We zetten hier sterk op in door voornamelijk actief te leren. Maar ook een yoga of wobbelles zit steevast in ons programma.